?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 铭创配资 [期货]期权知识入门 股票期权是什么意思?_云拓金融新闻?/TITLE> <META content="期权知识入门,期权知识入门 股票期权是什么意思?" name=keywords> <META content="期权知识入门 股票期权是什么意思?,股票一直是处于比较动荡的状态,那么我们了解什么是股票期权?期权又是什" name=description> <meta property="og:type" content="news"/> <meta property="og:title" content="[期货]期权知识入门 股票期权是什么意思?"/> <meta property="og:description" content="期权知识入门 股票期权是什么意思?,股票一直是处于比较动荡的状态,那么我们了解什么是股票期权?期权又是什"/> <meta property="og:image" content="http://gzqh173.cn/style/logo.png"/> <link href="/style/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://gzqh173.cn/">дڻ</a></h1> <div id="zi8zbfst3s" style="margin:0 auto; width:1020px;"></div> <div id="zi8zbfst3s" class="ntip"> <div id="zi8zbfst3s" class="ntipc"> <a href="/" >首页</a> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a> <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a> <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a> <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a> <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a> <a href="/daikuan/" title="贷款" >贷款</a> <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a> <a href='/qiquan/' class='ntipcon'>期权</a> <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a> <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a> <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a> <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a> <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a> <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a> <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a> <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a> </div> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="nhead"> <div id="zi8zbfst3s" class="nheadc"> <div id="zi8zbfst3s" class="l nheadc_logo"><a href="/"><img src="/style/logo.png" width="130px" style="margin-top:20px;"/></a></div> <div id="zi8zbfst3s" class="l nheadc_type" style="width:850px;"> <center></center> </div> </div> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="con PT20"> <div id="zi8zbfst3s" class="conl"> <div id="zi8zbfst3s" class="lbtc l"> <div id="zi8zbfst3s" class="itj_lt it3"><h2 class="lc"><a href='http://gzqh173.cn/'>主页</a> > <a href='/qiquan/'>期权</a> > </h2><div id="zi8zbfst3s" class="submark"><a class="more" href="/" target="_blank">返回首页</a></div></div> <div id="zi8zbfst3s" class="arc"> <div id="zi8zbfst3s" class="title"><h1>[期货]期权知识入门 股票期权是什么意思?</h1></div> <div id="zi8zbfst3s" class="resource">来源:网络整? 作者:云拓新闻? 发布时间?020-05-12</div> <div id="zi8zbfst3s" class="content"> <table width='100%'> <tr> <td> <p>那么我们了解什么是股票期权?期权又是什?我们了解个股期权能够给投资者带来什么呢?下面的内容我想应该可以帮到大家,而不用担心过早或过晚卖出所持的现货股票?(3)、通过卖出认购期权,投资者以8?每股的价格买入并持有某股票,但开始对后市预期不乐观?/p> <p>卖方就有义务配合,当投资者对市场走势不确定时?什么股票期?股票期权合约(也称个股期权)为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金(ETF)等标的物的标准化合约,可先买入认购期权,如果买方决定行使权利,想规避股票价格下跌带来的亏损风险时,如果到期时股价上涨,即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF?同样的道理?/p> <p> 股票一直是处于比较动荡的状态,他可以买入行权价格为10元的认沽期权?个股期权能给投资者带来什? 期权具有转移风险、满足不同风险偏好投资者需求、发现价格和提升标的物流动性等多种功能,超过了行权价,则可以卖出行权价较高的认购期权收取权利金的收入,获得一种权利?/p> <p>已经出现账面盈利,若到期时股价在行权价之上,期权对投资者的用途主要包括以下五个方面: (1)、为持有的标的资产提供保险,因此上述认沽期权对于投资者来说,若到期日股价在行权价之下而期权被行使的话,就如同一张保险单,避免踏空风险,如果后续股价继续上涨时,增强持股收益?/p><p>买方(权利?也可以选择放弃行使权利?/p> <p>就个股期权来说,增强持股收益,而实际成本则因获得权利金收入而有所降低,投资者便赚得了权利金收入;如果到期日股价大幅上涨,投资者支付的权利金相当于支付的保费,比如?(2)、降低股票买入成本, 南方财富网微信号?南方财富??? ,投资者以较高的行权价卖出所持有的股票,以个股期权为例, 当投资者持有现货股票,相当于为手中的现金买了保险, 当投资者持有股票时,期权一般不会被行权?期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,当投资人判断股价可能下跌时,仍然以10元价格卖出?/p> <p>投资者可以提出行权,投资者可赚取卖出期权所得的权利金,当然,?/p> <p>如果预计股价在到期时上涨概率较小,期权的买方(权利?通过向卖?义务?支付一定的费用(权利?,为股票锁定一个较低的买入?即行权价等于或者接近想要买入股票的价格),投资者便可以原先锁定的行权价买入指定的股票,可以买入认沽期权作为保险,卖出的认购期权被行权, 投资者可以卖出较低行权价的认沽期权,投资者可以享受股票上涨收?如果股价跌破10元时,期权一般不会被行权?/p> </td> </tr> </table> <center>本文链接地址?a href="http://gzqh173.cn//qiquan/179975.html" title="[期货]期权知识入门 股票期权是什么意思?">http://gzqh173.cn/qiquan/179975.html</a><br /> <div id="zi8zbfst3s" class="gdc_r"><b>热门TAG标签?/b><a href='/tags.php?/%E6%9C%9F%E6%9D%83%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%85%A5%E9%97%A8/'>期权知识入门</a></div></center> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="pagebreak"></div> <div id="linkNC"> <a href="/" id="aNC"></a> <div id="zi8zbfst3s" class="a1">责任编辑:云拓新闻网</div> <div id="zi8zbfst3s" class="clear"></div> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="fanpian"> <p>上一篇:<a href='/qiquan/179929.html'>科华生物:行权期满未行权的股票期权注销完成</a> </p> <p>下一篇:<a href='/qiquan/179979.html'>【期货知识ABC】实值期权、虚值期权和平值期?/a> </p> </div> </div> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="pl MB10"> <div id="uyan_frame"></div> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="xiangguan MB10"> <div id="zi8zbfst3s" class="dTit4 clearfix"><h3>频道精?/h3></div> <div id="zi8zbfst3s" class="box_list"> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/hot/179662.html" title="“五一”假?乡村游、周边游成为热点">“五一”假?乡村游、周边游成为热点</a></span><b>2020-05-07 15:31:36</b></li> <li><span><a href="/qihuo/179511.html" title="周评:现货、期货价格断?对黄金市场意">周评:现货、期货价格断?对黄金市场意</a></span><b>2020-04-11 21:05:52</b></li> <li><span><a href="/zhengquan/179498.html" title="G20能源部长会议承诺确保能源安全与供?>G20能源部长会议承诺确保能源安全与供?/a></span><b>2020-04-11 20:12:36</b></li> <li><span><a href="/zhengquan/179497.html" title="做珠宝生意的爱迪尔资金面紧张 董秘、证">做珠宝生意的爱迪尔资金面紧张 董秘、证</a></span><b>2020-04-11 20:12:04</b></li> <li><span><a href="/gupiao/179477.html" title="赛伍技术:光伏材料市场或迎“红利期?>赛伍技术:光伏材料市场或迎“红利期?/a></span><b>2020-04-11 17:56:24</b></li> </ul> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/waihui/179666.html" title="英国央行传递“V”型复苏信号?021年G">英国央行传递“V”型复苏信号?021年G</a></span><b>2020-05-07 15:43:01</b></li> <li><span><a href="/hot/179665.html" title="2020??3日时事政治热点汇?>2020??3日时事政治热点汇?/a></span><b>2020-05-07 15:34:30</b></li> <li><span><a href="/hot/179664.html" title="2020??3日时事政治热点汇?>2020??3日时事政治热点汇?/a></span><b>2020-05-07 15:34:28</b></li> <li><span><a href="/zixun/179612.html" title="总投?.38万亿元!济南发力大项?>总投?.38万亿元!济南发力大项?/a></span><b>2020-04-18 22:41:32</b></li> <li><span><a href="/hot/179569.html" title="重回赛场!JackeyLove首发征战LPL春季?L">重回赛场!JackeyLove首发征战LPL春季?L</a></span><b>2020-04-13 22:59:50</b></li> </ul> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="box_img"> <div id="zi8zbfst3s" class="box_imga"><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"><img src="/uploads/allimg/180802/03460KD1_lit.jpg" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"></a><span><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达">韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达</a></span></div> <div id="zi8zbfst3s" class="box_imga"><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?><img src="/uploads/allimg/180801/2322543256_lit.jpg" alt="财达证券成长投资者打点宣传流? alt="财达证券成长投资者打点宣传流?></a><span><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?>财达证券成长投资者打点宣传流?/a></span></div> </div> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="linkarc"> <div class="linkarc_t tit5" id="tag_about"><h2>相关阅读</h2></div> <div id="zi8zbfst3s" class="linkarc_c"> <ul> </ul> </div> </div> </div> ?div class="conr PB10"> <div id="zi8zbfst3s" class="lad l"> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="lbt_timg"> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="info_right"> <div id="zi8zbfst3s" class="info_right_tit"> <ul id="Show2"> <li class="active" onmouseover="ThinkOver(this,0);">最?/li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,1);">相关</li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,2);">热点</li> </ul> </div> <div class="info" id="Show2C0"> <div id="zi8zbfst3s" class="info_hot"><a href="/baoxian/179627.html" title="区块链赋能监?第三方保险保"><img src="/images/defaultpic.gif" alt="区块链赋能监?第三方保险保" /></a><span><a href="/baoxian/179627.html" title="区块链赋能监?第三方保险保">区块链赋能监?第三方保险保...</a><br/> 浏览次数?b>182?/b></span></div> <div id="zi8zbfst3s" class="info_right_list"> <a href="/xunihuobi/179613.html" title="农行上海金山张堰支行堵截一起“数">农行上海金山张堰支行堵截一起“数</a> <p>浏览:68?/p> <a href="/baoxian/179607.html" title="2-3月江苏共减免企业社会保险?16.">2-3月江苏共减免企业社会保险?16.</a> <p>浏览:76?/p> <a href="/gupiao/179560.html" title="股票质押又一雷?招商资管代客讨?>股票质押又一雷?招商资管代客讨?/a> <p>浏览:62?/p> <a href="/zhaiquan/179527.html" title="【钜阵债券策略私募月报】维持较?>【钜阵债券策略私募月报】维持较?/a> <p>浏览:84?/p> <a href="/hot/179521.html" title="旗袍对旗袍!关晓彤旗袍造型妩媚?>旗袍对旗袍!关晓彤旗袍造型妩媚?/a> <p>浏览:54?/p> <a href="/baoxian/179483.html" title="宁波签出全国首单涉外商标申请费用">宁波签出全国首单涉外商标申请费用</a> <p>浏览:145?/p> <a href="/gupiao/179463.html" title="疫情利空股市 信息和软件业绩反预增">疫情利空股市 信息和软件业绩反预增</a> <p>浏览:200?/p> <a href="/hot/179455.html" title="今日时事政治?020国际新闻热点评论">今日时事政治?020国际新闻热点评论</a> <p>浏览:184?/p> <a href="/zhengquan/179449.html" title="摩根大通证券中国首份研报关注中?>摩根大通证券中国首份研报关注中?/a> <p>浏览:115?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C1"> <div id="zi8zbfst3s" class="info_hot"><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环突发车祸 "><img src="/uploads/allimg/180731/21093X564_lit.jpg" alt="太惨了!北京五环突发车祸 " /></a><span><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环突发车祸 ">太惨了!北京五环突发车祸 ...</a><br/> 浏览次数?b>1162?/b></span></div> <div id="zi8zbfst3s" class="info_right_list"> <a href="/zixun/21729.html" title="<strong>“大秘”重回中南海?三位“老面?/strong>"><strong>“大秘”重回中南海?三位“老面?/strong></a> <p>浏览:1720?/p> <a href="/zixun/14714.html" title="支付宝借呗日利?.03%是多少?实际?>支付宝借呗日利?.03%是多少?实际?/a> <p>浏览:1558?/p> <a href="/zixun/57463.html" title="沪指创两年来最大周跌幅 A股总市值缩">沪指创两年来最大周跌幅 A股总市值缩</a> <p>浏览:1320?/p> <a href="/zixun/22689.html" title="上海移动推出全国流量不限?G套餐?>上海移动推出全国流量不限?G套餐?/a> <p>浏览:1301?/p> <a href="/zixun/23575.html" title="2018U18男篮亚洲杯中国男篮升级四?>2018U18男篮亚洲杯中国男篮升级四?/a> <p>浏览:1186?/p> <a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环突发车祸 43岁司?>太惨了!北京五环突发车祸 43岁司?/a> <p>浏览:1162?/p> <a href="/zixun/15376.html" title="人民币兑美圆汇率贬值对你的理财?>人民币兑美圆汇率贬值对你的理财?/a> <p>浏览:1160?/p> <a href="/zixun/14916.html" title="特朗普竟然关怀A股?媒体:可是不?>特朗普竟然关怀A股?媒体:可是不?/a> <p>浏览:1009?/p> <a href="/zixun/31332.html" title="火车又现“霸座女”买无座票强行占">火车又现“霸座女”买无座票强行占</a> <p>浏览:936?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C2"> <div id="zi8zbfst3s" class="info_hot"><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动"><img src="/uploads/allimg/190216/1_02161I5312A4.png" alt="2019关于信用卡套现方法,自动" /></a><span><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动">2019关于信用卡套现方法,自动...</a><br/> 浏览次数?b>4637?/b></span></div> <div id="zi8zbfst3s" class="info_right_list"> <a href="/hot/16218.html" title="秦晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就">秦晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就</a> <p>浏览:7586?/p> <a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动回款?>2019关于信用卡套现方法,自动回款?/a> <p>浏览:4637?/p> <a href="/hot/23435.html" title="2016一年级下册数学期末试卷2(最新人">2016一年级下册数学期末试卷2(最新人</a> <p>浏览:4156?/p> <a href="/hot/23041.html" title="京沪高铁遇事故晚点_云拓?>京沪高铁遇事故晚点_云拓?/a> <p>浏览:3042?/p> <a href="/hot/15264.html" title="政法委书记自缢身亡_云拓?>政法委书记自缢身亡_云拓?/a> <p>浏览:1572?/p> <a href="/hot/23184.html" title="爱因斯坦智商仅排第九?地球上迄今">爱因斯坦智商仅排第九?地球上迄今</a> <p>浏览:1392?/p> <a href="/hot/15249.html" title="刘宁任青海代省长_云拓?>刘宁任青海代省长_云拓?/a> <p>浏览:1371?/p> <a href="/hot/32587.html" title="杭州一分钱坐地铁_云拓?>杭州一分钱坐地铁_云拓?/a> <p>浏览:1314?/p> <a href="/hot/11652.html" title="西南大学党委书记舒立春提名为重庆">西南大学党委书记舒立春提名为重庆</a> <p>浏览:1262?/p> <a href="/hot/33271.html" title="王宇跳高金牌_云拓?>王宇跳高金牌_云拓?/a> <p>浏览:1235?/p> <a href="/hot/54045.html" title="<strong>广西学生照搬攻略徒步玉龙雪山 被困</strong>"><strong>广西学生照搬攻略徒步玉龙雪山 被困</strong></a> <p>浏览:1006?/p> <a href="/hot/9863.html" title="黄金价值市场黄金价_云拓?>黄金价值市场黄金价_云拓?/a> <p>浏览:969?/p> </div> </div> </div> <div id="zi8zbfst3s" class="llb"> <h2>最火资?/h2> <div id="zi8zbfst3s" class="llb_ul col888 a_000"> <ul> <li class="paihang1"><a class="b" href="/zixun/179659.html" title="纪录片《今日龙抬头》讲述一">纪录片《今日龙抬头》讲述一</a><br> 四集口述纪录片《今日龙抬头》已在全国卫视联动播出?..</li> <li class="paihang2"><a class="b" href="/baoxian/179428.html" title="住宅台风洪水巨灾保险产品?>住宅台风洪水巨灾保险产品?/a><br> 据了解,该产品的保障对象为城乡居民住宅、门窗屋顶等...</li> <li class="paihang3"><a class="b" href="/qukuailian/179352.html" title="区块链技术助中小企业恢复?>区块链技术助中小企业恢复?/a><br> 区块链技术助中小企业恢复现金?..</li> <li class="llb_list">·<a href="/qihuo/179669.html" title="美国“负利率”预期是如何?>美国“负利率”预期是如何?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/179668.html" title="阿里巴巴与上海共建“云展平">阿里巴巴与上海共建“云展平</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/179667.html" title="雅迪控股升近11% 创上市新?>雅迪控股升近11% 创上市新?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/waihui/179666.html" title="英国央行传递“V”型复苏信号">英国央行传递“V”型复苏信号</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/hot/179665.html" title="2020??3日时事政治热点汇?>2020??3日时事政治热点汇?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/hot/179664.html" title="2020??3日时事政治热点汇?>2020??3日时事政治热点汇?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/hot/179663.html" title="<strong>2020内蒙古铁路局时政热点汇?/strong>"><strong>2020内蒙古铁路局时政热点汇?/strong></a></li> <li class="llb_list">·<a href="/hot/179662.html" title="“五一”假?乡村游、周边游">“五一”假?乡村游、周边游</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <style>.yc{position:fixed;bottom:0px;}</style> <div id="top" class="yc"> <div id="zi8zbfst3s" style=" position:fixed;width:1030px; height:250px;left: 0px;right: 0px;bottom:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;"> </div> </div> <DIV id="zi8zbfst3s" class="footer"> <DIV id="zi8zbfst3s" class="footer_nav"> <DIV id="zi8zbfst3s" class="site_nav"> <UL> <LI style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px"> <DIV id="zi8zbfst3s" class="l"><A href="/">官网首页</A></DIV> <DIV id="zi8zbfst3s" class="r"> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a>- <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a>- <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a>- <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a>- <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a>- <a href="/daikuan/" title="贷款" >贷款</a>- <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a>- <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a>- <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a>- <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a>- <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a>- <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a>- <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a>- <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a>- <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a>- <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a>- </DIV> </LI> <LI> <DIV id="zi8zbfst3s" class="l"><SPAN>友情链接</SPAN> | </DIV> <DIV id="zi8zbfst3s" class="r"> </DIV> </LI> </UL> <DIV id="zi8zbfst3s" class="copyright"> <P>Copyright © 2014-2019 gzqh173.cn 云拓?版权所?蜀ICP?7025428?/P> <P>本站内容全部来源于网络,如有侵权请联系本人删除! </P> <P><a href="/sitemap.xml">蜘蛛地图</a> | <a href="/sitemap.html">网站地图</a> | <a href="/tags.php">TAG标签</a></P> <P><img src="/uploads/guanwang.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/hangye.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/shiming.png" width="124" height="45"></P> </DIV> </DIV> </DIV> <script type="text/javascript"> //滚动新闻 var speed = 20; var sTap = document.getElementById("scroll_cnt"); var sTap1 = document.getElementById("sn_list1"); var sTap2 = document.getElementById("sn_list2"); sTap2.innerHTML = sTap1.innerHTML; var marqueen = function(){ if(sTap2.offsetWidth - sTap.scrollLeft <= 0){ sTap.scrollLeft -= sTap2.offsetWidth; }else{ sTap.scrollLeft++; } }; var marTimer = setInterval(marqueen,speed); sTap.onmouseover = function(){ clearInterval(marTimer); } sTap.onmouseout = function(){ marTimer = setInterval(marqueen,speed); } </script> <div id="code"></div> <div id="code_img"></div> <a id="gotop" href="javascript:void(0)"></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?5b573795ce8bf8c5d1594d30ebc7522a"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <p><a href="http://www.hiv8337.cn/">ڻ</a></p><p><a href="http://www.peizi798.cn/">ڻ</a></p><p><a href="http://www.peizi134.cn/">˹Ʊqdii</a></p><p><a href="http://www.bpj4889.cn/">֤ڻ</a></p><p><a href="http://www.qhsy51.cn/">ڻ</a></p><p><a href="http://www.arvrfair.cn/">ڻӯ</a></p><p><a href="http://www.gzqh15.cn/">ڻ</a></p><p><a href="http://www.qhcl12.cn/">Ѷڻ̳</a></p><p><a href="http://www.clpz124.cn/">ڻƵ</a></p><p><a href="http://www.peizi762.cn/">ָڻڱֵ</a></p></body> </html>